Oglejte si tudi:

Posao

du 2 pandura na posao i jedan pita drugog: • Hoćemo li autobusom ili ćemo peške? Tek će drugi: • Pa šta pre naiđe.

Popular posts from this blog

Vici o štajercih

Gate in Šala

Smešni vici in smešne šale